Zboží zasílané mimo EU prochází celním odbavením v zemí určení – vyměřené CLO a DPH hradí příjemce zásilky, dle domluvy je možné celní výměr přeúčtovat na odesílatele.

CLO a DPH se vypočítávají z celkové hodnoty obsahu zásilky a ceny dopravy včetně pojištění.

Výjimku tvoří expresní dopis – v tomto případě zásilka proclení nepodléhá. 

 

V případě neuhrazení celních poplatků je zboží zasláno zpět na náklady odesílatele. 

Zprostředkování proclení zásilky je zdarma.

K zásilkám směřujících do států mimo Evropskou unii je třeba přiložit celní fakturu. 

Veškerou potřebnou dokumentaci vytvoříme rádi za Vás. Postačí, když správně a úplně vyplníte formulář objednávky přepravy na našich webových stránkách. 

 

Vývozní doprovodné doklady

Pokud si přejete obdržet vývozní doprovodné doklady (JCD/VDD), budou zpracovány daným přepravcem na Vaši žádost.

O této skutečnosti nás, prosím, informujte předem. 

CLO a DPH u Importních(dovozových) zásilek ze zemí mimo EU

Proclení se týká taktéž importních zásilek, to znamená zásilek přicházejících do ČR z mimoevropských zemí. V tomto případě hradíte spolu s poštovným zálohu 20 % z hodnoty zboží + výše poštovného a poplatek 700 Kč za zprostředkování proclení. Pokud je clo nižší než Vámi zaslaná záloha, přeplatek je Vám navrácen zpět. 

EORI číslo

EORI číslo (Economic Operators' Registration and Identification system) slouží jako identifikátor hospodářských subjektů pro komunikaci s celními orgány. Jedná se o číslo přidělené celním úřadem na základě Vaší žádosti. Nejčastěji sestává z čísla DIČ.

EORI číslo se uvádí do „Smlouvy o nepřímém zastoupení“, která se vyplňuje u zásilek mimo EU s hodnotou přesahující 1000 EUR (včetně poštovného). Pokud má zásilka hodnotu nižší, stačí přiložit podepsanou fakturu uvádějící počet a cenu odesílaných položek.

Žádost o přidělení čísla EORI naleznete také na webových stránkách Celní správy České republiky. Zažádat o EORI číslo můžete osobně na příslušných pracovištích celní správy, nebo prostřednictvím elektronického formuláře online. K tomu je však potřeba mít aktivovaný elektronický podpis.

Seznam celních úřadů, kde lze získat EORI číslo, uvádí Celní správa České republiky na svém webu.

Vyřízení žádosti a přidělení čísla EORI trvá přibližně dva pracovní dny.

Pro soukromé osoby je k dispozici online aplikace, kde existuje možnost vygenerovat si dočasné EORI číslo pro jednotlivé případy proclení.

 

Veškeré další dotazy Vám na požádání rádi zodpovíme.