V balíku do zahraničí neposílejte

 • Alkoholické nápoje
 • Zvířecí kůže (od jiných než zdomácnělých zvířat)
 • Zboží výjimečné hodnoty (např. umělecké předměty, starožitnosti, drahé kameny, zlato a stříbro)
 • Nebezpečné zboží/materiály
 • Palné zbraně
 • Kožešiny
 • Slonovinu a výrobky z ní
 • Živá zvířata
 • Peníze a obchodovatelné cenné papíry
 • Zboží podléhající zkáze
 • Osobní movitý majetek
 • Rostliny
 • Pornografické materiály
 • Semena
 • Známky neobvyklé hodnoty
 • Tabák a tabákové výrobky
 • Potraviny
 • Nedoprovázená zavazadla

 


Některé země mají další zboží, které se nesmí dopravovat nebo je jejich přeprava omezená. V odpovědnosti odesílajícího je splnit všechny vládní předpisy a zákony dané země. Odesílajícím se také doporučuje informovat se na seznamu zboží zakázaného pro dovoz dle každé země.

Pravidla přepravní společnosti UPS

Společnost UPS nebude přepravovat žádné zboží, které zákon nebo předpis kterékoliv federální, státní nebo místní vlády v zemi původu nebo určení zakazuje. Dále pak zboží, které by mohlo porušit platné vývozní, dovozní či jiné zákony, nebo ohrozit bezpečnost zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů společnosti, dopravní prostředky, nebo které by podle našeho názoru mohlo znečistit nebo jinak poškodit zboží nebo zařízení. Zboží, které je ekonomicky, nebo provozně nepraktické přepravovat.

 

Společnost UPS si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo pozastavení přepravy jakéhokoliv balíku, který neuvádí:

 

 • úplné kontaktní informace odesílatele a příjemce
 • úplné informace o zboží: to musí být popsáno, klasifikováno nebo zabaleno a označeno způsobem vhodným pro přepravu a doprovázeno potřebnou dokumentací.