Rozměry a váha balíku

Každý balík musí splňovat maximální možné rozměry a váhu:

 • maximální hmotnost k odbavení je 500 kg,

 • maximální délka je 260 cm,

 • celková délka, která obsahuje obě šířky i výšky balíku, nesmí v součtu přesáhnout 410 cm.

Pokud uvedené pokyny pro rozměry balík převyšuje, může být odmítnut z přepravy.

Obal

Obal balíku musí respektovat hmotnost a objem zásilky s ohledem na mechanickou přepravu a třídící lince. Doporučujeme:

 • pevné kartonové obaly a v případě vyšší hmotnosti,

 • dostatečně pevné a vyztužené dno.

 • Berte ohled na fakt, že balík bude přepravován v poloze, která nemusí odpovídat přirozeným rozměrům balíku. Například při velké výšce zásilky je předpoklad, že bude přepravovaná vodorovně otočená a dále umístěna v dostatečně stabilní poloze, aby nedošlo k jejímu pádu. 

 • Balík musí být pevně uzavřen, zalepen a bez otvorů. Staré čárové kódy a přepravní štítky mohou zavinit chybné zpracování zásilky, balík jich proto zbavte.

 • Přepravované zboží musí být uvnitř balíku pevně fixované proti pohybu. U posílání více produktů současně (například lahví) je nutné použít proložky a pečlivější zabalení. Výrazně tím předejdete poškození přepravovaného zboží.

Speciální poplatky

V případě, že nebude zásilka zabalena dle podmínek dopravce, nebo se budou lišit vámi zadané údaje, mohou být dodatečně účtovány následující speciální poplatky:

 • poplatek za nepravidelné balení,

 • poplatek za opravu adresy.

Poplatek za nepravidelné balení účtujeme za:

 • Jakékoliv zásilky válcovitého tvaru, například s barely, sudy, vědra nebo pneumatiky, které nejsou úplně uzavřeny v přepravním kontejneru z kartonu s vlnitým povrchem.
 • Jakékoliv předměty uložené ve vnějším přepravním kontejneru z kovu nebo dřeva.

 • Jakékoliv zásilky vyžadující speciální manipulaci, obvykle se jedná o zásilky zabalené ve strečové fólii.

Poplatek za opravu adresy se účtuje za:

 • Chybně uvedenou adresu odesílatele nebo příjemce objednávky přepravy.