Každý balík musí splňovat maximální rozměry a váhu, které jsou: maximální hmotnost zásilky k odbavení je 69 kg, nebo její délka 260 cm, nebo její celková délka + obvod/(2 x šířka) + (2 x výška)/ v součtu nesmí přesáhnout 410 cm. Pokud tuto hmotnost nebo rozměr balík převyšuje, může být odmítnut z přepravy.

Obal balíku musí respektovat hmotnost a objem zásilky s ohledem na mechanickou přepravu na třídící lince. Doporučujeme pevné kartonové obaly a v případě vyšší hmotnosti dostatečně pevné a vyztužené dno. Berte prosím ohled na fakt, že balík bude přepravován v přepravní poloze, která nemusí odpovídat přirozeným rozměrům balíku např. u velké výšky je předpoklad, že balík se bude přepravovat vodorovně otočený a dále umístěn v dostatečně stabilní poloze, aby nedošlo k jeho pádu.

Balík musí být pevně uzavřen, zalepen a bez otvorů. Nejsou přípustné jakékoliv staré čárové kódy a přepravní štítky, které mohou zavinit chybné zpracování zásilky.

Přepravované zboží musí být uvnitř balíku pevně fixované proti pohybu. U posílání více produktů současně např. lahví atp. je nutné použít proložky a pečlivější zabalení, výrazně tím předcházíte poškození přepravovaného zboží.

 

Přesné pokyny pro zabalení zásilky naleznete zde